Παλαιότερες Ανακοινώσεις

10-11-2017 id: 517

Αποτελέσματα εκλογής ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ψηφοφορία 9ης Νοεμβρίου 2017).

07-11-2017 id: 511

Αποτελέσματα της εκλογής ανάδειξης Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ψηφοφορία 6ης Νοεμβρίου 2017).

07-11-2017 id: 508

Πίνακας ανακηρυχθέντων υποψηφίων για την ανάδειξη Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στις Εκλογές της 9ης Νοεμβρίου 2017.

03-11-2017 id: 506
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται τη Δευτέρα 6 Νοεμβρίου 2017 και ώρα από 12:00 έως 13:00 να παραλάβουν από το Γραφείο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, που απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
31-10-2017 id: 478
Η τριμελής Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, αφού εξέτασε τις αιτήσεις υποψηφιότητας, οι οποίες υποβλήθηκαν εμπρόθεσμα, διαπιστώνει ότι οι αιτήσεις υποψηφιότητας των υποψηφίων πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι, με βάση τις υπεύθυνες δηλώσεις τους, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό τους. 
30-10-2017 id: 468
Τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής καλούνται την Τρίτη, 31 Οκτωβρίου 2017 και ώρα από 11:00 έως 13:00 να παραλάβουν από το Γραφείο του Τμήματος Πανεπιστημιακών Αρχών και Οργάνων τις αιτήσεις υποψηφιότητας για τη θέση του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου και να αναλάβουν εν γένει την εκτέλεση όλων των καθηκόντων τους, τα οποία απορρέουν από τις ισχύουσες διατάξεις.
 
24-10-2017 id: 462
Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 9η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 15:00 στην Αίθουσα Δ4 στον τέταρτο όροφο της Πτέρυγας Δεριγνύ του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας υποβάλλονται έως και την 30η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον Πρύτανη μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.
 
20-09-2017 id: 393

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 2α Νοεμβρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και από ώρα 10:00 έως 15:00 στην Αίθουσα Α5 στον πέμπτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής υποβάλλονται έως και την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον Πρύτανη μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.
 

20-09-2017 id: 392

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 6η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 15:00 στην Αίθουσα Α5 στον πέμπτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών υποβάλλονται έως και την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον Πρύτανη μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.
 

20-09-2017 id: 391

Η ψηφοφορία είναι άμεση και μυστική και θα διεξαχθεί με κάλπη την 6η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και από ώρα 10:00 έως 15:00 στην Αίθουσα Α36 στον τρίτο όροφο της Πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου. Υποψηφιότητες για το αξίωμα του Προέδρου και του Αναπληρωτή Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης υποβάλλονται έως και την 20η Οκτωβρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 στον Πρύτανη μέσω του Γενικού Πρωτοκόλλου.
 

12-07-2016 id: 2772

Σας ενημερώνουμε ότι στις 30-6-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

29-06-2016 id: 2759

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Γεώργιου Γιαγλή πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

24-06-2016 id: 2754

Σας ενημερώνουμε ότι στις 24-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

21-06-2016 id: 2750

Σας ενημερώνουμε ότι στις 17-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

21-06-2016 id: 2749

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Σταθακόπουλου Βλάσιου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

17-06-2016 id: 2748

Σας ενημερώνουμε ότι σήμερα 16-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για

την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και

Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

14-06-2016 id: 2745

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Καραμάνη Κωνσταντίνου πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και βάσει της υπεύθυνης δήλωσής του, δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

08-06-2016 id: 2742

Η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Βασίλειου Βασδέκη πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και ότι με βάση την υπεύθυνη δήλωσή του δεν συντρέχουν ασυμβίβαστα στο πρόσωπό του και τον ανακηρύσσει υποψήφιο για τη θέση του Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.

22-12-2015 id: 2556

Σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 16:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ.

18-12-2015 id: 2555

Σήμερα, Παρασκευή 18/12/15 και ώρα 14.00, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 16ης-12-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. πρωτ. Τ.Λ.&Χ.: 3244/16-12-2015 (ΑΔΑ: 64ΠΥ469Β4Μ-ΟΣΩ) Προκήρυξη Διενέργειας Εκλογών Προέδρου διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας της κυρίας Παπαδάκη Αφροδίτης του Ιωάννη, (αρ. πρωτ. Τ. Λ&Χ.: 3265/17-12-2015) πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και την ανακηρύσσει υποψήφια για τη θέση της Πρόεδρου του Τμήματος.

06-11-2015 id: 2488

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β΄) Πρακτικό. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.

05-11-2015 id: 2487

Σήμερα 26 Οκτωβρίου 2015 από ώρα 10:00 έως 14:00, πραγματοποιήθηκε η εκλογική διαδικασία με ηλεκτρονική ψήφο, μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος (σύστημα ΖΕΥΣ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, για την ανάδειξη του Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ.

03-11-2015 id: 2479

Σήμερα, Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 12.30, η τριμελής Εφορευτική Επιτροπή για την εκλογή Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, η οποία ορίστηκε από τη Συνέλευση του Τμήματος, κατά την 3η συνεδρίαση της 29ης-10-2015, αφού εξέτασε την παρακάτω αίτηση υποψηφιότητας, η οποία υποβλήθηκε εμπρόθεσμα με βάση την υπ'αρ. 1990/29-10-2015 (ΑΔΑ: Β8Ζ9469Β4Μ-1ΚΖ) Προκήρυξη Διενέργειας Επαναληπτικών Εκλογών Προέδρου διαπιστώνει ότι η αίτηση υποψηφιότητας του κ. Ντέμου Αντωνίου του Αγγέλου, αρ. πρωτ. αίτησης 2084/02-11-2015 πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου.

29-10-2015 id: 2476

Η Συνέλευση του Τμήματος (3η συνεδρίαση/29-10-2015) όρισε ως ημερομηνία διεξαγωγής επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη νέου Προέδρου την 5η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Πέμπτη, με ώρα έναρξης της ψηφοφορίας την 10η πρωινή και ώρα λήξης τη 14η μεσημβρινή, και εφόσον προκύψει ανάγκη επαναληπτικής ψηφοφορίας την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Παρασκευή τις ίδιες ώρες και με την ίδια ορισθείσα Εφορευτική Επιτροπή. Η εκλογική διαδικασία θα διεξαχθεί μέσω του ειδικού πληροφοριακού συστήματος «ΖΕΥΣ» με ηλεκτρονική ψήφο.

22-10-2015 id: 2469

Η Εφορευτική Επιτροπή των εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, συνήλθε σήμερα Πέμπτη, 22 Οκτωβρίου 2015 και ώρα 14:30, μετά την εξαγωγή των τελικών αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής ψήφου, προκειμένου να συντάξει το προβλεπόμενο στην παρ. 2 του άρθρου 5 της Υ.Α. Φ.122.1/184/16376/Β2 (ΦΕΚ 353/19.02.2013 τ.Β') Πρακτικό. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.

07-07-2014 id: 2121

Σας ενημερώνουμε ότι την 27η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.

01-07-2014 id: 2112

Σας ενημερώνουμε ότι την 30η-06-2014 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως εξής.

23-06-2014 id: 2093

Σας ενημερώνουμε ότι την 19η-06-2016 πραγματοποιήθηκαν οι εκλογές για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα αποτελέσματα των εκλογών έχουν ως ακολούθως.

17-06-2013 id: 1756

Μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής υποψηφιοτήτων για το αξίωμα του Προέδρου των Τμημάτων: α) Οικονομικής Επιστήμης και β) Πληροφορικής ανακοινώνεται ο Πίνακας Υποψηφίων Προέδρων για τις εκλογές της 20ης Ιουνίου 2013.

06-06-2013 id: 1747

Διενέργεια εκλογών Προέδρων Τμημάτων α) Οικονομικής Επιστήμης & β) Πληροφορικής με ηλεκτρονική ψήφο, Πέμπτη 20 Ιουνίου 2013 από 10:00 έως 15:00.