Διαγωνισμός 2015

Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ 2015 έφτασε στο τέλος του!

Η Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας σε συνεργασία με την Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ σας προσκαλούν στην Βράβευση των νικητήριων ομάδων που θα πραγματοποιηθεί στο Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (Κεφαληνίας 46, 2ος όροφος) την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00.

Συγχαρητήρια σε όλους τους συμμετέχοντες και σε όσους βοήθησαν στην πραγματοποίηση του φετινού διαγωνισμού!

Επόμενος στόχος:Διαγωνισμός 2016!

Στάδια του Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε 3 στάδια:

• 1η Φάση: Εως 23 Απριλίου 2015  -  ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 Η 1η Φάση επικεντρώνεται στην επιχειρηματική ιδέα, Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό καλείσθε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά το Έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ.

Όλες οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν από ομάδα έμπειρων αξιολογητών που στελεχώνεται από καθηγητές, μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας θα κρίνει τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας και την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Βάσει των κριτηρίων αυτών θα 15 ομάδες θα προκριθούν στη 2η Φάση του Διαγωνισμού.

Στις 27 Απριλίου 2015 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας: 23 Απριλίου 2015

Σημείωση: Όλες οι ομάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισμού στο οποίο θα φτάσουν.

• 2η Φάση: 4 Μαϊου – 8 Ιουνίου 2015 
Στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να δουλέψουν εντατικά στην έρευνα αγοράς τους ώστε να διαμορφώσουν την πρόταση αξίας του προϊόντος/υπηρεσιών τους. Στο τέλος της φάσης αυτής, οι ομάδες καλούνται να συντάξουν το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο του εγχειρήματός τους.

Σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων 
Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού θα παρακολουθήσουν μία σειρά εβδομαδιαίων σεμιναρίων που θα ακολουθεί κλιμακωτά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.

Συμβουλευτική καθοδήγηση 
Κάθε ομάδα ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής της ιδέας θα συνδεθεί με κατάλληλο/λη μέντορα για υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την τελική παράδοση των επενδυτικών σχεδίων, παράλληλα με τα εξειδικευμένα σεμινάρια οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστο 3 συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης με τους μέντορές τους.

Το τελικό παραδοτέο - επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες Α4, μαζί με τα περιεχόμενα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες και τα παραρτήματα. Η γραμματοσειρά θα είναι Arial με μέγεθος 11, διάστιχο 1,5 και πλήρη στοίχιση.

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου του προτεινόμενου εγχειρήματος στις 8 Ιουνίου 2015.

Εργαλεία και οδηγίες πρότυπα για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου μπορείτε να αναζητήσετε στο πεδίο του ιστοτόπου της ΜοΚΕ "Θέματα Επιχειρηματικότητας".

Οι ομάδες που ολοκληρώνουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας Επιχειρηματικό Σχέδιο λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Στις αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι 6 ομάδες που θα προκριθούν στην 3η Φάση.

• 3η Φάση: Τέλη Σεπτεμβρίου 
Στην τελική φάση του Διαγωνισμού οι 6 ομάδες που αξιολογήθηκαν υψηλότερα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης. Βάσει των αξιολογήσεων του τελικού αυτού θα αναδειχθούν οι 3 ομάδες που θα καταλάβουν τις 3 πρώτες θέσεις στον Διαγωνισμό.

Όροι και Προϋποθέσεις

Δικαίωμα Συμμετοχής

Στο Διαγωνισμό έχουν δικαίωμα συμμετοχής όλοι οι προπτυχιακοί, μεταπτυχιακοί, διδακτορικοί φοιτητές καθώς και οι απόφοιτοι μέχρι 3 έτη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Οι φοιτητές μπορούν να λάβουν μέρος στο Διαγωνισμό είτε μεμονωμένα είτε σε ομάδες το πολύ τεσσάρων ατόμων. Ενθαρύνονται οι ομάδες που θα συσταθούν να αποτελούνται από φοιτητές μικτού επιπέδου εκπαίδευσης (πχ. προπτυχιακοί με μεταπτυχιακούς φοιτητές). Μέλη της ομάδας μπορούν να είναι και φοιτητές άλλων Πανεπιστημίων αλλά τουλάχιστον το 50% της ομάδας θα πρέπει να είναι φοιτητές του Ο.Π.Α., ένα μέλος εκ των οποίων θα είναι ο εκπρόσωπος επικοινωνίας (αρχηγός) της ομάδας.

Όταν συσταθούν οι ομάδες, υποβάλουν δήλωση συμμετοχής συμπληρώνοντας και υποβάλλουν το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας. - ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ: 27 Απριλίου 2015

Θεματικά Πεδία Διαγωνισμού

Οι ομάδες πρέπει να επιλέξουν μία κατηγορία στην οποία θα εντάξουν την πρότασή τους:
• Γενική Κατεύθυνση 
• Ηλεκτρονικό Επιχειρείν
• Πράσινη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική επιχειρηματικότητα

Εμπιστευτικότητα

Όλες οι επιχειρηματικές ιδέες θα αντιμετωπιστούν με απόλυτη εμπιστευτικότητα σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και το μόνο που θα δημοσιευτεί θα είναι το όνομα του προϊόντος ή της υπηρεσίας που θα βραβευτεί μαζί με μία σύντομη περιγραφή. Επιπλέον τα μέλη της Επιτροπής Αξιολόγησης και οι Μέντορες αποδέχονται τον κώδικα δεοντολογίας, σύμφωνα με τον οποίο θα τηρούν όλες τις πληροφορίες των προτάσεων που θα τους γνωστοποιηθούν εμπιστευτικές.
Παρ'όλα αυτά οι υποψήφιοι σε περίπτωση που επιθυμούν να κατοχυρώσουν νομικά την επιχειρηματική τους ιδέα μπορούν να απευθυνθούν στους αντίστοιχους οργανισμούς.

Αποτελέσματα Γ΄ Φάσης 5ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας Ο.Π.Α

Την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου 2015 οι ομάδες που προκρίθηκαν στην Γ’ Φάση Αξιολόγησης του 5ου Διαγωνισμού Επιχειρημαιτικής Ιδέας του ΟΠΑ παρουσίασαν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης συγκροτήθηκε από τους:
-- Θεόδωρο Αποστολόπουλο, καθηγητή ΟΠΑ
-- Γεώργιο Δουκίδη, καθηγητή ΟΠΑ
-- Ιωάννη Μεθόδιο, Στέλεχος ΚΕΜΕΛ, μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Καθοδήσης ΜοΚΕ ΟΠΑ
-- Σπύρο Λιούκα, Ομότιμο καθηγητή ΟΠΑ
-- Ρεβέκκα Πιτσίκα, Διευθ.Σύμβουλο People For Business, μέλος της Επιτροπής Συμβουλευτικής Καθοδήσης ΜοΚΕ ΟΠΑ
-- Ιωάννα Σαπφώ Πεπελάση, Αναπληρώτρια καθηγήτρια ΟΠΑ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης σχολίασε πολύ θετικά τις παρουσιάσεις και εκτιμώντας το υψηλό επίπεδο των επιχειρηματικών προτάσεων και ομάδων, αποφάσισε να εκλέξει 2 ομάδες ανά σειρά κατάταξης. Έτσι, τις πρώτες 3 θέσεις του 5ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ θα καταλάβουν 6 ομάδες.

Παρακάτω αναφέρονται οι ομάδες με αλφαβητική σειρά.

Η σειρά κατάταξης θα ανακοινωθεί στην Εκδήλωση Βράβευσης που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2015 και ώρα 17:00 στον χώρο του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation (Κεφαλληνίας 46, στον 2ο όροφο).

Διακριθείσες Ομάδες (Με Αλφαβητική Σειρά):

- Blood-e, απαρτιζόμενη από τους: Κρίτσαλη Ναταλία, Σφήκα Παναγιώτη, Σταυρόπουλο Γιώργο
- Book community, απαρτιζόμενη από τους: Ιωάννης Πανουρής, Λαβίδα Ελισάβετ, Κοκώζη Ελισάβετ, Ζώτο Θεόδωρο
- Jolliout, απαρτιζόμενη από τους: Τσάκωνα Χριστίνα, Κούστα Ολυμπία, Μαυρίκη Θεόδωρο
- Ownfunding, απαρτιζόμενη από τους: Αρβανίτη Γεώργιο, Γαστεράτο Χρήστο
- Περίπατος / Periegesis, απαρτιζόμενη από τους: Νάσιου Παρασκευή – Μυρσίνη, Μάγουλα Μαρία, Παπαδοπούλου Βασιλική, Πελεντρίδου Ευαγγελία - Ειρήνη,
- stouCARa (Στούκαρα), απαρτιζόμενη από τους: Ταλαβάρι Αλέξανδρο, Χριστόπουλο Βασίλειο-Στέφανο, Θεοφιλόπουλο Κωνσταντίνο

Στον σύνδεσμο μπορείτε να βρείτε την σχετική ανακοίνωση.

Συγχαρητήρια σε όλες τις ομάδες που συμμετείχαν στον 5ο Διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας για την προσπάθεια και την υποβολή των Επιχειρηματικών τους Σχεδίων! 

Εκδήλωση Βράβευσης 5ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών με αφορμή την ολοκλήρωση του 5ου Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ πραγματοποίησε την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου εκδήλωση εορτασμού των πέντε χρόνων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ και βράβευσης των διακριθεισών επιχειρηματικών ομάδων του διαγωνισμού. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας - Athens Center for Entrepreneurship and Innovation σε ένα κλίμα γεμάτο αισιοδοξία και θετική ενέργεια.

H εκδήλωση  ξεκίνησε με χαιρετισμό του Αντιπρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Ιδρυματικού Υπεύθυνου της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας Καθηγητή Εμμανουήλ Γιακουμάκη που επεσήμανε την σημασία που δίνει το ΟΠΑ σε θέματα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας. Ακολούθησε καλωσόρισμα και παρουσίαση του απολογισμού των δράσεων της Μονάδας Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας από τον Ιδρυματικό της Υπεύθυνο  καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη.

Εντυπωσιακή είναι η δράση της μονάδας καθώς στα πέντε χρόνια λειτουργίας της άγγιξε τους 6.000 ωφελούμενους, συνεργάστηκε με πάνω από 200 επιχειρηματικούς φορείς και επιπλέον πραγματοποίησε τουλάχιστον 60 εργαστηριακά μαθήματα επιχειρηματικού σχεδίου και επιχειρηματικού παιγνίου.

Επιπλέον με στόχο την εξωστρέφεια και την δημιουργία αλληλεπίδρασης με τον επιχειρηματικό κόσμο τα τελευταία χρόνια η μονάδα οργάνωσε εκδηλώσεις και σεμινάρια στο ΟΠΑ με περισσότερους από 60 ειδικούς για ενίσχυσή της γνώσης και της επιχειρηματικής κουλτούρας των φοιτητών του Πανεπιστήμιου. Η ΜοΚΕ, μεταξύ άλλων δράσεων, με τις Ημέρες καριέρας start up όπου συμμετέχουν 150 φοιτητές και 25 επιχειρήσεις ετησίως και με τον θεσμό του Διαγωνισμού Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ όπου έχουν λάβει μέρος 213 επιχειρηματικές ομάδες φοιτητών τα τελευταία πέντε χρόνια λειτουργεί ως ο βασικός πυλώνας Επιχειρηματικής Παιδείας εντός του Πανεπιστήμιου.

Μετά την παρουσίαση του απολογισμού των δράσεων της παρουσιάστηκαν επιπλέον αξιόλογες δράσεις σε επίπεδο καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από καθηγητές του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών όπως ο Καθηγητής Θεόδωρος Αποστολόπουλος (δράσεις του Κέντρου Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας ΟΠΑ – ACE), η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Κατερίνα Πραματάρη (δράσεις του Εργαστηρίου Ηλεκτρονικού Επιχειρείν – ELTRUN), η αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη (δράσεις του Εργαστηρίου Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας ΟΠΑ), η Επίκουρη Καθηγήτρια Ελένη Σαλαβού (δράσεις Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας εντός του ΟΠΑ). Οι ομιλίες ολοκληρώθηκαν με παρουσίαση από τον καθηγητή Γεώργιο Δουκίδη αναφορικά με τις   ολοκληρωμένες    δράσεις και υπηρεσίες Καινοτομίας που λαμβάνουν χώρα εντός του Πανεπιστημίου.

Στο επόμενο μέρος της εκδήλωσης ακολούθησε παρουσίαση των ιδεών που ξεχώρισαν στον 5ο διαγωνισμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ και η βράβευση των διακριθεισών ομάδων. Συγκεκριμένα βραβεύτηκαν οι παρακάτω φοιτητικές ομάδες

Bloode (Κρίτσαλη Ναταλία, Σφήκας Παναγιώτης, Σταυρόπουλος Γιώργος)
-- Ownfunding (Αρβανίτης Γεώργιος, Γαστεράτος Χρήστος)
-- Jolliout (Τσάκωνα Χριστίνα, Κούστα Ολυμπία, Μαυρίκης Θεόδωρος) 
-- Περίπατος / Periegesis (Νάσιου Παρασκευή – Μυρσίνη, Μάγουλα Μαρία, Παπαδοπούλου Βασιλική Πελεντρίδου Ευαγγελία – Ειρήνη) 
-- Book Community (Ιωάννης Πανουρής, Λαβίδα Ελισάβετ, Κοκώζη Ελισάβετ, Ζώτος Θεόδωρος)
-- stouCARa –Στούκαρα (Ταλαβάρι Αλέξανδρος, Χριστόπουλος Βασίλειος-Στέφανος, Θεοφιλόπουλος Κωνσταντίνος)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Αμέσως μετά εξέχοντα μέλη της επιχειρηματικής κοινότητας και απόφοιτοι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών βραβεύτηκαν για την επιτυχημένη τους πορεία. Η κυρία Αλεξάνδρα Πίττα - Χαζάπη, Διευθύνουσα Σύμβουλος της «Αττική – Πίττας» και ο κύριος Αριστοτέλης Παντελιάδης, Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Metro μοιράστηκαν με τους παρευρισκόμενους τις εμπειρίες τους σχετικά με την επιχειρηματική τους πορεία και τους κρίσιμους παράγοντες επιτυχίας στο «Επιχειρείν». Σημαντική ήταν και η τιμητική διάκριση που δόθηκε στο Κέντρο Εθελοντών Μάνατζερ Ελλάδος (ΚΕΜΕΛ) για την πολυετή συνεισφορά των στελεχών του στις δράσεις του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

Στο τέλος της εκδήλωσης δόθηκε η δυνατότητα στους παρευρισκόμενους να γνωριστούν με ερευνητικές και επιχειρηματικές ομάδες που φιλοξενούνται στο χώρο του Κέντρου Στήριξης Επιχειρηματικότητας & Καινοτομίας – ACE.

Στην εκδήλωση συμμετείχαν μεταξύ άλλων εκπρόσωποι της Ηγεσίας του Ιδρύματος, αρκετά μέλη ΔΕΠ αλλά και εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου που στηρίζουν ενεργά το θεσμό Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ.

Στον σύνδεσμο μπορείτε να δείτε το video της εκδήλωσης.

 Ο Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ διοργανώνεται από τη Δομή Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας και τη Μονάδα Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ 2007 -2013, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ) και Εθνικούς Πόρους.