Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Ιανουάριος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
08/01/2020 - 18:00

08 Ιανουαρίου 2019, 18.00-20.00
πλήρους και μερικής φοίτησης ξενόγλωσσο
"Exploring the Library’s Information Systems and Resources"

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/01/2020 - 12:30

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, 12.30-14.30
"Αξιοποιώντας τους πόρους & τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/01/2020 - 18:00

► 13 Ιανουαρίου 2020, 18:00-20:00
► 20 Ιανουαρίου 2020, 18:00-20:00

"Αξιοποιώντας τους πόρους & τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"