Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Εβδομάδα από Νοέμβριος 17, 2019

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Πέμπτη, Νοέμβριος 21, 2019 - 10:00

21 Νοεμβρίου 2019
► 1η ομάδα: 10.00-11.00
► 2η ομάδα: 11.00-12.00

Η επίσκεψη αποτελεί πρωτοβουλία της αν. καθηγήτριας του ΟΠΑ κας Λειβαδά Αλεξάνδρας, στο πλαίσιο του μαθήματος 7ου εξαμήνου «Οικονομετρία» και διοργανώνεται με την υποστήριξη της Βιβλιοθήκης.