Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Εβδομάδα από Δεκέμβριος 15, 2019

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Πέμπτη, Δεκέμβριος 19, 2019 - 12:00

19 Δεκεμβρίου 2019, 12.00-14.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
Τετάρτη, Δεκέμβριος 18, 2019 - 18:00

18 Δεκεμβρίου 2019, 18.00-20.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"