Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Οκτώβριος 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
12/10/2021 - 19:00

Διαδικτυακό Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του ΠΜΣ  "Διοίκηση για Στελέχη Επιχειρήσεων" Τετάρτη, 12.10.2021, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
12/10/2021 - 14:30

Remote seminar for the Erasmus+ students, 12.10.2021, 14.30-15.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
26/10/2021 - 19:00

Τuesday 26.10.2021, 19.00-20.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
21/10/2021 - 10:30

Πέμπτη, 21.10.2021, 10.30-12.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
26/10/2021 - 12:00

Τρίτη 26.10.2021, 12.00-12.30, Αμφ. Αντωνιάδου

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
21/10/2021 - 12:30

 Πέμπτη, 21.10.2021, 12.30-14.00

  Ευελπίδων 47Α &Λευκάδος 33, αίθ. 601

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
27/10/2021 - 11:00

Τετάρτη, 27.10.2021, 11.00-12.00. αίθ Α31