Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Μάρτιος 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
09/03/2021 - 10:30

 A' Section "Library Infrastructure, Resources & Services"

Day :Tuesday 09.03.21 ,Time 10.30 - 12.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
11/03/2021 - 18:00

A’ Section “Library Infrastructure, Resources & Services” Thursday 11.03.21 Time: 18.00 - 19.30)

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
01/03/2021 - 10:30

Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»   

ΔΕΥΤΕΡΑ : 01.03.21 και ΩΡΑ : 10.30 - 12.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
17/03/2021 - 10:30

 Α' Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
Τετάρτη 17.03.2021, 10.30-12.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
03/03/2021 - 18:00
  •  Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»   

ΤΕΤΑΡΤΗ : 03.03.21 και ΩΡΑ : 18.00 - 19.30

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
19/03/2021 - 18:00

Α' Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
Παρασκευή  19.03.2021, 18.00-19.30