Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Ιανουάριος 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
12/01/2021 - 15:00

 «Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης» 12.01.2021, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/01/2021 - 10:30

Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»  Τετάρτη  13.01.2021, 10.30-12.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
29/01/2021 - 18:00

The seminar is entitled "Exploring the Library’s Information Systems and Resources” and will be held on Friday, 29.01.2021, 18.00-19.30 through Ms Teams.