Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δεκέμβριος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
11/12/2020 - 13:00

Εκπαιδευτικό σεμινάριο Βιβλιοθήκης για τη Διπλωματική Εργασία στο ΔΕΟΣ

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/12/2020 - 18:00

Εκπαιδευτικά σεμινάρια της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος συνεχίζονται με τη Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Τετάρτη 2.12.2020.

18.00 - 19.30

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής» 

 

 

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
15/12/2020 - 18:00

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής» :

Τρίτη 15.12.2020, 18.00-19.30 

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
18/12/2020 - 10:30

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής» 

 Παρασκευή 18.12.2020, 10.30-12.00