Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Οκτώβριος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει δύο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν:

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, 10.00-11.00 & Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

The Library and Information Centre of AUEB is organizing two remote seminars for the new Erasmus+ students . The seminars will be offered through the Skype Meetings Platform in English language and will last one hour:

Wednesday, 14 October 2020, 10.00-11.00 and

Thursday,     15 October 2020, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
19/10/2020 - 10:30

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος.

Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»

Δευτέρα 19.10.2020, 10.30-12.00 & Τετάρτη 21.10.2020, 18.00-19.30