Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Απρίλιος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

The Library and Information Centre of AUEB is organizing two remote seminars for the new Erasmus+ students . The seminars will be offered through the Skype Meetings Platform in English language and will last one hour:

Wednesday, 14 October 2020, 10.00-11.00 and

Thursday,     15 October 2020, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/04/2020 - 10:30

Tο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης συνεχίζεται εξ αποστάσεως την Πέμπτη 2 Απριλίου 2020, 10.30-12.30.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
07/04/2020 - 12:00

Tο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τα ΠΜΣ του ΔΕΟΣ Διεθνείς και Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές & Οικονομικά και Δίκαιο στις Ενεργειακές Αγορές (φοιτητές πλήρους φοίτησης) θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Τρίτη, 07 Απριλίου 2020, 12.00-14.00.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει δύο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν:

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, 10.00-11.00 & Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, 15.00-16.00