Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Μάρτιος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
05/03/2020 - 13:00

05 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία"
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
12/03/2020 - 13:00

12 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00,
Παρουσίαση & εκπαίδευση στη Eurostat

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
16/03/2020 - 16:00

«Διαχείριση αρχείων επιχειρήσεων και οργανισμών: εγχώρια και διεθνή παραδείγματα», ομιλητής κος Γιάννης Στογιαννίδης.
16 Μαρτίου 2020, 16:00-18:00, Webinar