Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Φεβρουάριος 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
06/02/2020 - 19:00

Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020, 19.00-21.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους & τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
27/02/2020 - 13:00

27 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-15.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία"
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/02/2020 - 17:00

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρες 17:00 – 19:00, θα παρουσιασθεί στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος (Αμερικής 3, Αθήνα) το νέο βιβλίο με τίτλο «Το Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών», με συγγραφείς τους Παναγιώτη Αλεξάκη και Φαίδωνα Καλφάογλου (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019).

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
11/02/2020 - 09:30

11 Φεβρουαρίου 2020, 09.30-11.30
Επίσκεψη μαθητών Λυκείου και συνοδών καθηγητών με στόχο την ενημέρωση για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
20/02/2020 - 13:00

20 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-14.00
Παρουσίαση και άσκηση στις έντυπες στατιστικές σειρές της Βιβλιοθήκης