Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δεκέμβριος 2019

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
09/12/2019 - 11:00

9 Δεκεμβρίου 2019
► 11:00-13:00
► 13:00-15:00
Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΠΜΣ Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής - πλήρους φοίτησης

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
19/12/2019 - 12:00

19 Δεκεμβρίου 2019, 12.00-14.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
09/12/2019 - 15:15

9 Δεκεμβρίου 2019, 15.15-16.00
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνία στο πλαίσιο του μαθήματος «Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ»

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
10/12/2019 - 09:30

10 Δεκεμβρίου 2019, 09.30-11.30
Εκπαιδευτικό σεμινάριο σε συνεργασία με το ΠΜΣ «Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού»

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
18/12/2019 - 18:00

18 Δεκεμβρίου 2019, 18.00-20.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"