Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Απρίλιος 2018

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
20/04/2018 - 13:00

20 Απριλίου 2018, 13.00-15.00
Εκπαιδευτική παρουσίαση συλλογών, υπηρεσιών & Κέντρου Ευρωπαϊκής Τεκμηρίωσης της Βιβλιοθήκης στους φοιτητές του Τμήματος ΔΕΟΣ, διδάσκων κος Μπλαβούκος, επίκουρος καθηγητής ΟΠΑ