Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Μάιος 2018

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
03/05/2018 - 17:00

Το Δίκτυο Οικονομικών Βιβλιοθηκών (ΔΙ.Ο.ΒΙ.) διοργανώνει βιβλιοπαρουσιάσεις εκδόσεων των μελών του με οικονομικό περιεχόμενο. Οι βιβλιοπαρουσιάσεις ΔΙ.Ο.ΒΙ. εντάσσονται στο πλαίσιο της διοργάνωσης «Αθήνα 2018 - Παγκόσμια Πρωτεύουσα Βιβλίου», μία διάκριση που έλαβε ο δήμος της Αθήνας και η πόλη μας από την UNESCO με διάρκεια ενός χρόνου, από τις 23 Απριλίου 2018 έως τις 22 Απριλίου 2019. Η δεύτερη βιβλιοπαρουσίαση θα γίνει την Πέμπτη 3 Μαΐου 2018, 17.00-19.00, στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος, Αμερικής 3, Αθήνα. Θα παρουσιασθεί η νέα έκδοση «Επιχειρηματικά Σχήματα Συνεργασίας και Επικοινωνία στον Τουριστικό Τομέα. Βήματα για αποτελεσματικές εφαρμογές» με συγγραφείς τις Μαρία Γκούσια-Ρίζου και Δέσποινα Σδράλη.

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/05/2018 - 09:30

Η Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ και η Μονάδα Διασφάλισης Ποιότητας (ΜΟ.ΔΙ.Π.) του ΟΠΑ σας προσκαλούν στο εκπαιδευτικό σεμινάριο με τίτλο «Clarivate Analytics Web of Science, EndNote Online & InCites Journal Highly Cited Data» που θα φιλοξενηθεί στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, Τμήμα Περιοδικών, 1ος όροφος, Πατησίων 76, Αθήνα την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018, 9:30-11:30.