Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Ιανουάριος 2018

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
31/01/2018 - 12:00
Μάθετε πώς η Clarivate Analytics δημιουργεί εκατομμύρια νέους συνδέσμους στα άρθρα ανοικτής πρόσβασης (Open Access για να υποστηρίξει τo κίνημα Ανοιχτής Επιστήμης (Open Science)
Ημερομηνία Εκδήλωσης:
29/01/2018 - 12:00

Προσδιορίστε τα πιο σημαντικά περιοδικά στον ερευνητικό σας τομέα και ενημερωθείτε σχετικά με το πού να δημοσιεύσετε τα άρθρα σας.