Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Παρασκευή, Μάρτιος 19, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
19/03/2021 - 18:00

Α' Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»
Παρασκευή  19.03.2021, 18.00-19.30