Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τρίτη, Μάρτιος 9, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
09/03/2021 - 10:30

 A' Section "Library Infrastructure, Resources & Services"

Day :Tuesday 09.03.21 ,Time 10.30 - 12.00