Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Μάρτιος 1, 2021

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
01/03/2021 - 10:30

Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»   

ΔΕΥΤΕΡΑ : 01.03.21 και ΩΡΑ : 10.30 - 12.00