Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τρίτη, Δεκέμβριος 15, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
15/12/2020 - 18:00

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής» :

Τρίτη 15.12.2020, 18.00-19.30