Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Δεκέμβριος 2, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
02/12/2020 - 18:00

Εκπαιδευτικά σεμινάρια της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος συνεχίζονται με τη Β’ Ενότητα «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Τετάρτη 2.12.2020.

18.00 - 19.30

«Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»