Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Νοέμβριος 30, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
30/11/2020 - 10:30

B’ Ενότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τίτλο «Βασικές Κατευθύνσεις Έρευνας & Συγγραφής»

Δευτέρα, 30.11.2020, 10:30-12:00