Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Νοέμβριος 25, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
25/11/2020 - 13:00

Μάθετε πως να χρησιμοποιείτε τα βασικά εργαλεία που προσφέρονται από την Βιβλιοθήκη για την έρευνά σας.

Τετάρτη 25 Νοεμβρίου στις 13.00 

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
25/11/2020 - 13:00

Join our online training. You will learn how to conduct a search, use the limiters to receive most relevant results, work with articles, set up alerts as well as how to create My EBSCOhost Folder and understand its benefits.

Wednesday, November 25 at 13.00