Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Νοέμβριος 19, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
19/11/2020 - 10:30

 Η  Α’ Ενότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές με τίτλο «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»  επαναλαμβάνεται και ολοκληρώνεται:

 Πέμπτη 19.11.2020, 10.30-12.00.