Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Νοέμβριος 16, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
16/11/2020 - 18:00

Α’ Ενότητα των εκπαιδευτικών σεμιναρίων της Βιβλιοθήκης για τους μεταπτυχιακούς φοιτητές

με τίτλο : «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης» 

επαναλαμβάνεται:

Δευτέρα 16.11.2020, 18.00-19.30