Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Οκτώβριος 19, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
19/10/2020 - 10:30

H Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει νέα εκπαιδευτικά σεμινάρια για όλους τους μεταπτυχιακούς φοιτητές του Ιδρύματος.

Α’ Ενότητα «Υποδομές, Πηγές & Υπηρεσίες Βιβλιοθήκης»

Δευτέρα 19.10.2020, 10.30-12.00 & Τετάρτη 21.10.2020, 18.00-19.30