Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Ιούνιος 10, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει δύο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν:

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, 10.00-11.00 & Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

The Library and Information Centre of AUEB is organizing two remote seminars for the new Erasmus+ students . The seminars will be offered through the Skype Meetings Platform in English language and will last one hour:

Wednesday, 14 October 2020, 10.00-11.00 and

Thursday,     15 October 2020, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
10/06/2020 - 15:00
 Tο εκπαιδευτικό σεμινάριο της Βιβλιοθήκης για τo το ΠΜΣ «MSc in Marketing & Communication with international Orientation» πλήρους και μερικής φοίτησης. θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως την Την Τετάρτη 10.06.2020, 15.00-17.00.
Ημερομηνία Εκδήλωσης:
10/06/2020 - 15:00

The AUEB Library is holding a distance learning seminar for the students of  MSc in Marketing & Communication with international Orientation.

The e-seminar is  entitled “Exploring the Library’s Information Systems and Resources”  and  will take place on Wednesday, 10.06.2020, 15.00-17.00.