Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Μάρτιος 16, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
16/03/2020 - 16:00

«Διαχείριση αρχείων επιχειρήσεων και οργανισμών: εγχώρια και διεθνή παραδείγματα», ομιλητής κος Γιάννης Στογιαννίδης.
16 Μαρτίου 2020, 16:00-18:00, Webinar