Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Μάρτιος 12, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
12/03/2020 - 13:00

12 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00,
Παρουσίαση & εκπαίδευση στη Eurostat