Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Μάρτιος 5, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
05/03/2020 - 13:00

05 Μαρτίου 2020, 13.00-15.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία"
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Λ-Ω