Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Φεβρουάριος 27, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
27/02/2020 - 13:00

27 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-15.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους και τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στη διπλωματική σας εργασία"
φοιτητές με ονοματεπώνυμο Α-Κ