Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Φεβρουάριος 20, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
20/02/2020 - 13:00

20 Φεβρουαρίου 2020, 13.00-14.00
Παρουσίαση και άσκηση στις έντυπες στατιστικές σειρές της Βιβλιοθήκης