Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Φεβρουάριος 13, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του ΟΠΑ διοργανώνει δύο εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά σεμινάρια για τους νέους φοιτητές του προγράμματος Erasmus+. Τα σεμινάρια θα πραγματοποιηθούν:

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2020, 10.00-11.00 & Πέμπτη, 15 Οκτωβρίου 2020, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
14/10/2002 - 10:00

The Library and Information Centre of AUEB is organizing two remote seminars for the new Erasmus+ students . The seminars will be offered through the Skype Meetings Platform in English language and will last one hour:

Wednesday, 14 October 2020, 10.00-11.00 and

Thursday,     15 October 2020, 15.00-16.00

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/02/2020 - 17:00

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρες 17:00 – 19:00, θα παρουσιασθεί στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος (Αμερικής 3, Αθήνα) το νέο βιβλίο με τίτλο «Το Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών», με συγγραφείς τους Παναγιώτη Αλεξάκη και Φαίδωνα Καλφάογλου (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019).