Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Φεβρουάριος 13, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/02/2020 - 17:00

Την Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020, ώρες 17:00 – 19:00, θα παρουσιασθεί στο Μουσείο της Τράπεζας της Ελλάδος (Αμερικής 3, Αθήνα) το νέο βιβλίο με τίτλο «Το Κανονιστικό Πλαίσιο Λειτουργίας των Τραπεζών», με συγγραφείς τους Παναγιώτη Αλεξάκη και Φαίδωνα Καλφάογλου (εκδόσεις Νομική Βιβλιοθήκη, 2019).