Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τρίτη, Φεβρουάριος 11, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
11/02/2020 - 09:30

11 Φεβρουαρίου 2020, 09.30-11.30
Επίσκεψη μαθητών Λυκείου και συνοδών καθηγητών με στόχο την ενημέρωση για το Τμήμα Πληροφορικής του ΟΠΑ