Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Φεβρουάριος 6, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
06/02/2020 - 19:00

Πέμπτη 06 Φεβρουαρίου 2020, 19.00-21.00
"Αξιοποιώντας τους πόρους & τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"