Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Πέμπτη, Ιανουάριος 23, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/01/2020 - 12:30

Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, 12.30-14.30
"Αξιοποιώντας τους πόρους & τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"