Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Ιανουάριος 13, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
13/01/2020 - 18:00

► 13 Ιανουαρίου 2020, 18:00-20:00
► 20 Ιανουαρίου 2020, 18:00-20:00

"Αξιοποιώντας τους πόρους & τα πληροφοριακά συστήματα της Βιβλιοθήκης στις μεταπτυχιακές σας σπουδές"