Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Ιανουάριος 8, 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
08/01/2020 - 18:00

08 Ιανουαρίου 2019, 18.00-20.00
πλήρους και μερικής φοίτησης ξενόγλωσσο
"Exploring the Library’s Information Systems and Resources"