Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Οκτώβριος 23, 2019

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/10/2019 - 12:00

23 Οκτωβρίου 2019, 12.00-12.30
Ενημερωτική παρουσίαση στους πρωτοετείς φοιτητές του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων στο πλαίσιο της «Ημέρας Ένταξης Φοιτητών ΟΔΕ»

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
23/10/2019 - 13:00

23 Οκτωβρίου 2019, 13.00-14.30
Εκπαιδευτικό σεμινάριο στα ΠΜΣ του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης