Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Σεπτέμβριος 26, 2018

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
26/09/2018 - 10:00

Ξενάγηση στη Βιβλιοθήκη της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής την Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρες 10:00 - 12:00.