Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Τετάρτη, Ιανουάριος 31, 2018

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
31/01/2018 - 12:00
Μάθετε πώς η Clarivate Analytics δημιουργεί εκατομμύρια νέους συνδέσμους στα άρθρα ανοικτής πρόσβασης (Open Access για να υποστηρίξει τo κίνημα Ανοιχτής Επιστήμης (Open Science)