Ημερολόγιο Εκδηλώσεων

Πρωτεύουσες καρτέλες

Ημερολογιο Εκδηλωσεων-Παρουσιάσεων

Βιβλιοθήκης

Δευτέρα, Ιανουάριος 29, 2018

Ημερομηνία Εκδήλωσης:
29/01/2018 - 12:00

Προσδιορίστε τα πιο σημαντικά περιοδικά στον ερευνητικό σας τομέα και ενημερωθείτε σχετικά με το πού να δημοσιεύσετε τα άρθρα σας.