Δια ζώσης εξυπηρέτηση για τις ανάγκες κυκλοφορίας έντυπου υλικού για το ακαδ. έτος 2020-2021

Δια ζώσης εξυπηρέτηση για τις ανάγκες κυκλοφορίας έντυπου υλικού

 

Για το νέο ακαδημαϊκό έτος 2020-2021, εφόσον το αίτημα σας δε δύναται να ικανοποιηθεί απομακρυσμένα, ιδίως για θέματα δανεισμού έντυπου υλικού, διαδανεισμού, και παραλαβής συγγραμμάτων της υπηρεσίας «ΕΥΔΟΞΟΣ» τότε είναι δυνατή η δια ζώσης εξυπηρέτηση κατόπιν προηγούμενης συνεννόησης (ραντεβού). Διαβάστε περισσότερα για τα νέα μέτρα που ισχύουν για τις επιτόπιες υπηρεσίες σύμφωνα με την Απόφαση της Συγκλήτου στον αναθεωρημένο Κανονισμό Λειτουργίας της Βιβλιοθήκης.

Απαραίτητη προϋπόθεση για την είσοδο στη Βιβλιοθήκη και τη χρήση των υπηρεσιών της είναι η τήρηση των μέτρων προστασίας που προτείνονται, τα οποία περιλαμβάνουν:

  • Την αποφυγή επίσκεψης στη Βιβλιοθήκη εάν υπάρχει οποιοδήποτε σύμπτωμα συμβατό με τον COVID-19 και μέσω τηλεφωνικής ή ψηφιακά υποστηριζόμενης επικοινωνίας με το προσωπικό να αναζητούνται εναλλακτικές λύσεις.
  • Την τήρηση των ατομικών μέτρων υγιεινής που συστήνονται από τον ΕΟΔΥ και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.
  • Την υποχρεωτική χρήση μη ιατρικής μάσκας τόσο από το προσωπικό που συναλλάσσεται με το κοινό όσο και από τους επισκέπτες,
  • Τη χρήση ατομικού αντισηπτικού διαλύματος,
  • Την τήρηση της προβλεπόμενης αποστάσεως 1,5 – 2 μέτρων μεταξύ των παρευρισκομένων στο χώρο της Βιβλιοθήκης,
  • Ειδικά για το Αναγνωστήριο του κεντρικού κτηρίου, την είσοδο από τη δεξιά πόρτα και την έξοδο από την άλλη πόρτα προκειμένου να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο συγχρωτισμός.

Το αίτημα για δανεισμό έντυπων βιβλίων προϋποθέτει να έχετε κάνει εγγραφή μέλους στη Βιβλιοθήκη του ΟΠΑ. Σε περίπτωση που δεν είστε ακόμη μέλος πραγματοποιείστε την προεγγραφή σας εδώ. Η εγγραφή σας θα ολοκληρωθεί με την επίδειξη της ακαδημαϊκής σας ταυτότητας την ημέρα της προσέλευσής σας.

Τα αιτήματα για δανεισμό βιβλίων θα κατατίθενται ηλεκτρονικά συμπληρώνοντας τη σχετική ΑΙΤΗΣΗ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ. Απαιτείται η καταγραφή του ονοματεπώνυμού σας, της ιδιότητάς σας, του αριθμού μητρώου σας εφόσον είστε φοιτητής και των βιβλιογραφικών στοιχείων του βιβλίου/ων που επιθυμείτε να δανειστείτε (τίτλος, συγγραφέας, εκδότης, ημερομηνία έκδοσης). Πριν καταθέσετε αίτημα δανεισμού, συστήνουμε να αναζητήστε τα βιβλία στον βιβλιογραφικό κατάλογο AUEB-OPAC για να ενημερωθείτε για τη διαθεσιμότητά τους. Έπειτα από την κατάθεση του αιτήματος θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για τον τρόπο παραλαβής των βιβλίων.

Η επιστροφή του έντυπου υλικού δεν απαιτεί προηγούμενη συνεννόηση με τη Βιβλιοθήκη.  Τα βιβλία επιστρέφονται στον ειδικό χώρο που θα σας υποδείξει το προσωπικό κατά τις ώρες λειτουργίας για το κοινό.

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης για τις ανάγκες κυκλοφορίας του έντυπου υλικού είναι καθημερινά, Δευτέρα – Παρασκευή 09:00-15.00.

Η είσοδος στο Αναγνωστήριο του κεντρικού κτιρίου θα πραγματοποιείται από τη δεξιά πόρτα και η έξοδος από την άλλη πόρτα ώστε να αποφεύγεται στο μέτρο του δυνατού ο συγχρωτισμός. Θα πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες για 1,5-2 μέτρα χωρικής απόστασης μεταξύ των προσώπων.

Όλα τα βιβλία που επιστρέφονται παραμένουν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο απομόνωσης για τουλάχιστον 72 ώρες σύμφωνα με τις διεθνείς οδηγίες, ώστε να είναι ασφαλής η επόμενη χρήση τους. Τα βιβλία δανείζονται ξανά εφόσον έχει παρέλθει τουλάχιστον ο απαιτούμενος χρόνος των 72 ωρών από την ημερομηνία επιστροφής. Εάν ζητηθεί για δανεισμό ένα βιβλίο που δεν έχει ολοκληρώσει το κύκλο απομόνωσης τότε θα ενημερωθείτε ότι δεν μπορείτε να το παραλάβετε πριν παρέλθει ο απαιτούμενος χρόνος.

Εξ αιτίας αυτού του μέτρου, ενδέχεται να σας ζητηθεί να επιστρέψετε νωρίτερα από την ημερ/νία επιτροφής τα βιβλία που έχετε δανειστεί στην περίπτωση που παρατηρηθεί αυξημένη ζήτηση για κάποιο βιβλίο.

Το προσωπικό της βιβλιοθήκης τηρεί όλα τα προτεινόμενα μέτρα από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ) και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών με κύρια μέριμνα την υγεία του κοινού και του προσωπικού και τη μείωση της έκθεσης σε κινδύνους.

Αξιοποιήστε τις ψηφιακές πηγές που προσφέρονται από τη Βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου και αποφύγετε τις άσκοπες μετακινήσεις. Ενημερωθείτε για τις συνδρομητικές πηγές, για τις νέες ηλεκτρονικές πηγές που προσφέρονται προσωρινά με ανοικτή πρόσβαση, καθώς και για τις νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης από την ιστοσελίδα της.