Λειτουργία Γραφείου Πρακτικής Άσκησης | Παρασκευή 15/10/2021

 

 Λόγω των ιδιαίτερων συνθηκών το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης και το Γραφείο Διασύνδεσης θα παραμείνουν κλειστά αύριο Παρασκευή 15/10/2021