ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ο  κ. Ιωάννης Σκανδάλης απέκτησε το πτυχίο της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών  το έτος 2006 (με Άριστα) και είναι κάτοχος του Μεταπτυχιακού Τίτλου του Β’ τομέα Ιδιωτικού Δικαίου με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο της ως άνω Νομικής Σχολής (με Άριστα). Επίσης, έχει αποκτήσει δύο ακόμα μεταπτυχιακούς τίτλους από την Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης  (ερευνητικός τίτλος “Μaster of Philosophy in Law” και τίτλος “Magister Juris”), ενώ τον Ιανουάριο του 2013 του απονεμήθηκε ο διδακτορικός τίτλος “DPhil in Law” από τη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης.
Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 δίδαξε (μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών σε προπτυχιακό επίπεδο το μάθημα υποχρεωτικής επιλογής «Δίκαιο Εκμετάλλευσης», ενώ προσελήφθη, μέσω του ΠΔ 407/80, και για τη διδασκαλία μαθημάτων Εργατικού Δικαίου στο ΣΤ΄ εξάμηνο. Κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτος 2017-2018, δίδαξε και πάλι (μέσω προγράμματος ΕΣΠΑ) στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το μάθημα «Δίκαιο Εκμετάλλευσης».
Έχει δημοσιεύσει δύο μονογραφίες: «Balancing Employer and Employee Interests: legitimate expectations and proportionality under the acquired rights directive» (Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2016) και «Χρόνος Εργασίας: Η οριοθέτηση του στο σύγχρονο εργατικό δίκαιο» (Εκδόσεις Π.Ν. Σάκκουλας, Αθήνα 2017). Επιπλέον, έχει δημοσιεύσει μελέτες και άρθρα σε ελληνικά νομικά περιοδικά και αγγλόφωνους συλλογικούς τόμους, καθώς και πλήθος σχολίων σε δικαστικές αποφάσεις.
Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας Δικαίου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφαλίσεως (ΕΔΕΚΑ) από τον Ιανουάριο του 2015 και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιρειών» (ΔΕΕ). Έχει συμμετάσχει ως εισηγητής σε πλήθος ημερίδων και επιστημονικών συναντήσεων αναφορικά με το Εργατικό Δίκαιο, ενώ παράλληλα εκπροσωπεί την ΕΔΕΚΑ σε πανευρωπαϊκά συνέδρια ως εισηγητής στις συναντήσεις των νέων επιστημόνων.
Πλήρες Βιογραφικό: 

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.