ΛΑΜΠΑΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑ

Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
Διεύθυνση Γραφείου: Πατησίων 80, 1ος όροφος
Τηλέφωνο: 210 - 8203 737

Η Δρ. Αντωνία Λαμπάκη είναι πανεπιστημιακός υπότροφος στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ). Κατέχει διδακτορικό τίτλο (PhD) από το ΟΠΑ, MBA με ειδίκευση στο Total Quality Management και Πτυχίο στην Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Πειραιώς.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στην περιοχή της επιχειρησιακής στρατηγικής και της διοίκησης αλλαγών. Η έρευνά της παρέχει νέες γνώσεις σχετικά με τις τακτικές οικοδόμησης συναίνεσης και τους τρόπους ανάπτυξης ενός θετικού οργανωσιακού κλιματος για να διευκολυνθεί η εφαρμογή στρατηγικών αποφάσεων. Άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, όπως το European Management Journal, το Frontiers in Psychology και παρουσιαστεί σε διεθνή συνέδρια, όπως το Strategic Management Society, το European Academy of Management, το International Congress of Applied Psychology και στο International Association of Conflict Management. Είναι review editor στο περιοδικό Frontiers in Psychology.

Η Δρ. Λαμπάκη έχει εργαστεί ως μεταδιδακτορική ερευνήτρια (post-doctoral researcher) στο ΟΠΑ σε διάφορα ερευνητικά έργα. Επιπρόσθετα, έχει εργαστεί για 7 χρόνια στη PricewaterhouseCoopers (PwC) ως Senior Consultant στο τμήμα Διαχείρισης Κινδύνου και έχει πραγματοποιήσει πληθώρα σεμιναρίων εκπαίδευσης στα στελέχη της εταιρείας για τον έλεγχο και τη συμμόρφωση με τις πολιτικές της εταιρείας. Έχει, επίσης, πραγματοποιήσει σεμινάρια εκπαίδευσης στελεχών στον χώρο της επιχειρησιακής στρατηγικής και της διοίκησης αλλαγών.

Τελευταία ενημέρωση: 23-06-2020

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.