Καραγιάννη Πηνελόπη

Υγειονομική Υπηρεσία
Νοσηλεύτρια
Διεύθυνση Γραφείου: Ιατρείο, υπόγειο κεντρικού κτηρίου
Τηλέφωνο: 210 - 8203 217

Τελευταία ενημέρωση: 03-06-2019

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.