Αλεξανδρή Σιμόνη

Επιστήμη των Δεδομένων - MSc in Data Science
ΠΜΣ στην Επιστήμη των Δεδομένων / MSc in Data Science
Τηλέφωνο: 210 - 8203 860 | fax: 210-8203 692

 

* Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών δεν φέρει καμία ευθύνη όσον αφορά στην ακρίβεια των στοιχείων του συνοπτικού και του πλήρους βιογραφικού των μελών του προσωπικού, όπως αυτά αναρτώνται στην ιστοσελίδα του. Η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά και μόνο στους συντάκτες των βιογραφικών σημειωμάτων.